Aktuality

Uznesenie z VZ dňa 20.4.2024

Zápisnica z VZ dňa 20.4.2024

Pozvánka na VZ dňa 20.04.2024

Ponuka na ťažbu 01.03.2024

Ponuka na odpredaj podielov

15.11.2023

Upozornenie pre členov UPS

Uznesenie a zápisnica z VZ 31.3.2023
11.04.2022

Návrh na uznesenie zhromaždenia vlastníkov UPS 2023

28.02.2023

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov UPS 2023
28.02.2023

Ponuka na odpredaj podielov
10.05.2022

Uznesenie a zápisnica ZV 2022
11.04.2022

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov UPS 2022
28.02.2022

Správa o činnosti UPS za rok 2021
28.02.2022

Parcely navrhnuté na zmenu druhu pozemku
28.02.2022

Správa OLH 2021
28.02.2022

Deklarácia LTZVL
28.02.2022

Ponuky na odpredaj podielov
21.09.2021

Ponuka na odpredaj podielov
22.08.2021

Výsledok doplňujúcich volieb do DR
28.05.2021

Ponuka na odpredaj podielov
12.05.2021

Uznesenie a výsledky volieb ZV 2021
05.05.2021

Zápisnica ZV 2021
05.05.2021

Ponuka na odpredaj podielov
13.04.2021

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov UPS 2021
15.03.2021

Správa o činnosti UPS za rok 2020
15.03.2021

Zoznam kandidátov do orgánov UPS
15.03.2021

Správa o činnosti Doz. rady UPS za rok 2020
15.03.2021

Vyhlásenie volieb do orgánov UPS 2021
25.11.2020

Uznesenie UPS 2020
13.07.2020

Hlasovací lístok pre korešpondenčné hlasovanie
22.06.2020

Správa o činnosti Doz. rady UPS za rok 2019
22.06.2020

Správa o činnosti UPS za rok 2019
22.06.2020

Oznam pre členov UPS
17.03.2020

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov UPS 2020
26.02.2020

Zápisnica zo zhromaždenia UPS 06.04.2019
22.05.2019

Uznesenie zo zhromaždenia UPS 2019
16.04.2019

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov UPS 2019
28.02.2019

Vyhlásenie volieb
14.02.2019

Zápisnica zo zhromaždenia UPS 14.4.2018
28.05.2018

Ponuka na odpredaj zlomkov
10.05.2018

Uznesenie zo zhromaždenia UPS 2018
27.04.2018

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov UPS 2018
07.03.2018