Zloženie výboru UPS

Predseda UPS:

Podpredseda UPS

Členovia výboru UPS:

.

.

Predseda dozornej rady:

Členovia DR:

.

Horár UPS:

Odborný lesný hospodár:

.

Telefóny

Kancelária:

Predseda:

Výbor zasadá vždy prvý pondelok v mesiaci:

Ing. Miroslav Haluška

Ľuboš Kočtúch

Soňa Frniaková

Dušan Karna

Ing. Peter Čajnák

Ing. Ján Vyšňan

Eva Madudová

Ing.  Martin Lenárt

Patrik Frimmel

Ing. Mária Chválová

.

.

044/5223837, 0911591518

0911591519

V letnom období o 18,00 hod

V zimnom období o 17,00 hod.